Barcelona Macba Panorama
barcelona

RUTA DESTACADA

Barcelona
i els indians

barcelona - copiar
venezuela
Palau de Vidre: marges i fonaments

RUTA DE AUTOR AL MUSEU REINA SOFIA

previous arrow
next arrow
bienvenidos

Ruta de autor crea i realitza itineraris i accions. Activa diàlegs a partir de diverses maneres de recórrer llocs i ciutats. Interroga els espais pels quals transita.
Observa i habita.
Ruta de autor troba les eines per compondre les seves pràctiques en diverses disciplines: art, història, literatura, fotografia, poesia, música… i en la mateixa experiència del trànsit. Les nostres principals línies temàtiques són: transformacions urbanes i paisatges humans, ciutat i descolonialisme, migracions
i desplaçaments, ports i fronteres, dissidències sexuals, naturalesa i història.


BENVINGUTS

BENVINGUTS
|
|
|
nosotras

a

Ruta de autor som nosaltres. Som una parella i molts còmplices. Som polifonia i trànsit. Som curioses, investigadores, escriptores, editores, crítiques, observadores...
Som en moviment i convidem a caminar, recórrer espais, trencar tòpics i compartir experiències, trajectes, instants i memòries.

previous arrow
next arrow
Deslizar 1
ALTRES ACTIVITATS

ITINERARIS PER A EXPOSICIONS I CONGRESSOS

SORTIDES AMB COL·LEGIS I ACADÈMIES

TALLERS

Deslizar 1
ARXIU

|

Cada ruta genera suports visuals, textuals i sonors propis. Aquest arxiu es nodreix dels textos
i les publicacions —com ara fanzins i guies— que hem produït per als diferents itineraris, i reuneix
els vídeos i les notícies sobre les nostres accions a Barcelona, Madrid i Veneçuela.
Si cada recorregut procura distanciar-se de la repetició i els tòpics, generar materials propis
és la manera de transformar els espais, les històries, els cossos… i fomentar l´encreuament
de mirades, nous punts de vista i experiències mobilitzadores. En aquest repositori es troben
les pràctiques conceptuals i performatives que desenvolupem a les nostres rutes,
i també diferents aproximacions al nostre treball.

|

Col·laborem amb